Certyfikaty i atesty

Dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowania naszych produktów, wciąż podnosimy jakość. Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz atestów i certyfikatów:


 • Ciśnienie próbne do 1,1 MPa. Ciśnienie robocze 0,9 MPa. Maksymalna temperatura wody w grzejniku 95 stopni celsjusza.
 • Nasza produkcja jest zgodna z europejskimi normami:
  PN-EN 442-1;1999 Grzejniki: wymagania i warunki techniczne;
  PN-EN 442-2;1999 Grzejniki: moc cieplna i metody badań;
 • Atest Higieniczny nr B-BK-60212-0451/20, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Data wydania: 15 grudnia 2020 r.
 • Gwarancja - na szczelność i powłokę lakierniczą - 5 lat.
 • Deklaracja Zgodności wg Badania wytrzymałości na rozerwanie grzejników łazienkowych prod. "TERMIX" przeznaczonych do pracy przy ciśnieniu roboczym 10 bar. Wydany przez Instytut Energetyki, Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.
 • Deklaracja Zgodności zgodnie ze specyfikacją: Do Instalacji Centralnego Ogrzewania Budynków Mieszkalnych. Wydany przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.
 • Deklaracja Zgodności Sprzęgło Hydrauliczne C.O. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych wdrażającym Dyrektywę 97/23/WE.
 • Deklaracja Zgodności Moduł kaskady dla kotlów wiszących. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych wdrażającym Dyrektywę 97/23/WE.
 • Deklaracja Zgodności Moduł kaskady dla Kolektora Wody-Rozdzielacz Hydrauliczny Instalacji C.O. Urządzenie zgodne z charakterystyką techniczną i parametrami kolektorów-rozdzielaczy objętych deklaracją.
atest higieniczny

Copyright © 2018. All rights reserved.